Превент Пест Контрол предлага абонаментни планове за заведения, хотели, сгради с обществено предназначение, жилищни кооперации и производства съгласно изискванията на Наредба N3 на МЗ от 2005г. При сключване на абонаментен договор с фиксиран брой платени обработки даваме гаранции за качество на работа и всяка наложила се допълнителна обработка на Вашия обект не се заплаща. Използваме препарати притежаващи всички разрешителни. Водим изрядна документация, попълваме Дневника за ДДД и оставяме протоколи за всяка обработка.


                      Абонамент и договор за ДДД

  
Проверете цената за обработка с калкулатора!!