Неприятности с вредители и повредена продукция? Проблеми с проверяващи от Агенцията по храните и други контролни органи?
Посещаваме и извършваме третирания срещу вредители в производства с въведени системи за контрол на качеството и риска (ISO и НАССP), съобразени с техните изисквания. Водим стриктна документация,(протоколи и схеми за ДДД мероприятията, чеклистове, дневник за ДДД, ) съгласно нормативните изисквания. Работим превантивно и можем да Ви консултираме безплатно при полаганите от Вас усилия за повишаване нивото на непроницаемост за
вредители на сградния фонд.
При сключване на договор даваме ГАРАНЦИИ!!  Вижте подменю АБОНАМЕНТ!


ДДД мероприятия в производства