Често попадат в жилищата в търсене на храна. Могат да я намерят в кофата за смет, оставена през нощта храна по масата или кухненския плот, неизмити съдове в мивката. Особено често се случва лятно време, когато оставяме вратата на терасата отворена до сутринта. В градски условия на практика няма недостъпни жилища са плъховете, а имайки предвид високата им численост вероятността от посещение нараства. При влязъл в жилището гризач се използват капани, а не отрова, предвид по-бавното й действие и вероятността да умре някъде от където трудно ще го извадим.