Те са доста досадни гости, като влизат в жилищата привлечени от светлината, по-ниските температури, както и храната. При комарите храната сме самите ние. Препоръчваме поставянето на комарници на вратите и прозорците, които се отварят често. При опръскване с машина за студеноаерозолна обработка на жилището отвън и отвътре препаратите ще отблъскват насекомите и ще убиват всички влезли вътре. Това ви гарантира спокойствието за целия летен сезон.