Правят гнездата си под керемиди, ламарини, в парапети и др. Характерно за тези места е че бързо се загряват от слънцето, което е в пряка зависимост с активността на осите. Обработката трябва да се извършва рано сутрин, когато всички са в гнездото и не са активни, поради ниската температура. За да има ефект трябва до осилището да има достъп.