Обикновено са малки и червеникави - фараонови мравки. Правят гнезда в сградата и много бързо се ориентират към храната в къщи, особено привлекателни за тях са шоколадовите изделия, мед, захар, както и всяка друга оставена храна. При инвазия от мравки почистете хубаво от хранителни отпадъци, приберете меда и захарта в хладилник и забършете добре местата, където са стояли. Не оставяйте открита храна. Опитайте се да забележите от къде влизат/ излизат от жилището ви. Те се движат по пътечка към хранителния източник и обратно към мравуняка. Това ще е от съществена помощ за борбата с тях. Тя се състои в следното- в зависимост от условията, опръскване на повърхностите с контактен инсектицид, опудряне, както и поставяне на отровна хранителна примамка (паста, гел), от която те консумират. При правилно извършена обработка колонията се унищожава в рамките на ден-два.