Притежаваме необходимите познания, опит и техника за мащабни обработки на открити тревни площи, паркове и затворени комплекси срещу всякакви неприятели. Извършваме топлоаерозолни третирания срещу летящи насекоми (комари, мухи) и гъсеници, бръмбари и други.

 
Обработки в паркове срещу комари и кърлежи