При неприятности с вредители и повредена продукция, при проблеми с проверяващи от Агенцията по храните- изберете нас. Посещаваме и извършваме  третирания срещу вредители  в производства с въведени  системи за контрол на  качеството и риска ISO и HACCP, съобразени с техните  изисквания. Водим стриктна документация, съгласно  нормативните изисквания- протоколи и схеми за ДДД мероприятията, чеклистове, дневник за ДДД, според изисквания на контролните органи и системите за контрол. При сключване ба договор даваме гаранции и допълнителните ни посещения са безплатни. Работим превантивно и можем да Ви консултираме безплатно при полаганите от Вас усилия за повишаване нивото на непроницаемост за вредители на сградния фонд.