Препарати срещу гризачи

 


  • Хранителни примамки

    Могат да бъдат зърнени, гранулирани, под формата на парафинови блокчета (бонбони, хапчета), паста (пакетчета) или течност. Те съдържат бавно действаща отрова, за да не свържат приемането й с отравянето. Пастата и блокчетата са устойчиви на влага и съдържат множество атрактивни вещества от растителен и животински произход, които ги правят неустоими за подозрителните по природа плъхове. Течните препарати се прилагат там където има храна в изобилие, но липсва вода. Бързодействащи препарати като цинков фосфид или черна отрова не се използват вече, първо защото са обасни и за други животни и хора, но и за това, че плъховете бързо се научават да избягват силната отрова, защото я свързват със смърта.

  • Капани

    Биват убиващи, улавящи и лепящи. В тях се поставя хранителна примамка, избора на която е от съществено значение за хващането на гризача. Те са удобни, защото залавят на място и се избягва неудобството да се търси отровения плъх или мишка.

  • Електронни устройства

    Излъчват ултразвук, който е неприятен за гризачите и те го избягват. Недостатъка на тази средства е че ултразвука не прониква през препятствия и вредителите се научават да го избягват. Освен това те привикват към него с течение на времето.


 

В заключение можем да кажем, че познавайки биологията на вредителите и комбинирайки няколко от типовете препарати можем да решим напълно проблемите с тях в дома. Избирайки нас Вие си спестявате неуспешните опити и разходите по закупуване на препарати.