Препарати срещу насекоми:

 • Контактни инсектициди

  Взаимодействат с насекомите след като са били приложени върху повърхностите под формата на водни разтвори или пудри. Съвременните препарати са ефикасни, имат дълго остатъчно действие, слаба токсичност за хора и домашни любимци, не оставят петна и нямат мирис.

 • Хранителни примамки-гелове и пасти

  Съдържат привличащи насекомите вещества, те консумират от примамката и след това умират. Отнасянето на примамката в гнездата, както и консумирането на труповете мултиплицира ефекта от тези препарати.

 • Аерозоли

  Това са флаконите под налягане, които се намират в изобилие в големите супермаркети. Те имат моментален ефект върху напръсканите насекоми, но нямат остатъчно действие. Това ги прави неподходящи за решаване на проблема с хлебарките вкъщи.

 • Лепливи капани

 • Представляват нанесено върху картонче лепило, в комбинация с атрактант- хранителен или сексуален, той привлича насекомото и то залепва в капана. Сами по себе си не решават проблема, но ги ползваме като индикатор за ефективност на проведената обработка.


 

 

 

В заключение можем да кажем, че познавайки биологията на вредителите и комбинирайки няколко от типовете препарати можем да решим напълно проблемите с тях в дома. Избирайки нас Вие си спестявате неуспешните опити и разходите по закупуване на препарати, които не решават проблема, както и опасността вредителите да придобият резистентност от неправилна дозировка или неподходящ препарат.